Fra boken

 Själens Kosmos

 av PATRICIA CORI

fra boken ATLANTIS ÅTERUPPSTÅR - kampen mellan mørker och ljus
 
hovedsiden
norske kornsirkler
Alle kornsirkler i bildeformat

 

 
 
 


 

svensk utg fra REGNBÅGSFØRLAGET AB - S-77468 HORNDAL. Tlf. 226-41005 mail regnbagsforlaget@swipnet.se

noen overskrifter tilføyd og kommentarer på norsk, samt noen ord oversatt og feil kan forekomme da txt er scannet

 

Fra side:112 av boken Själens Kosmos

av Patricia Cori

- kap: En väckarklocka för mänskligheten

"Vi har lagt märke till att bland det lilla men växande antal av er som har upplevt sädescirklarna, så behöver de med översinnliga förmågor blott ta kontakt för att känna frekvenserna strömma genom cirklarna och in i deras kroppar. De klarsynta kan faktiskt se energiformer och ljusväsen där. De med översinnlig hörsel, sådana som Trydjya (navn på person), har legat i cirklarna, tonat in sin wam till de förändrade frekvenserna och erhållit galaktisk förbindelse - rensat kanalerna för direkt överföring från det Sirianska Rådet. Andra känner blott vördnad inför deras skönhet och komplexa former, och många är de outgrundliga uppenbarelser som upplevs av dem som blivit kallade. Vilket personligt gensvar ni än får på en sädescirkel kan ni vara förvissade om att inträdandet i en sådan tonar in er till våra resonanta fält, förändrar er DNA och höjer er vibration till att underlätta utvidgningen av era energi-fält.

Trots etablissemangets försök att distrahera er från formationerna, kommer allt fler att dras till fälten för att bevittna och själva uppleva den odiskutabla demonstrationen av ett högre vetande, något vi fortsätter att inprägla på Gaias yta. Varje formation innehåller data, koder och information om de Sirianska Nycklarna till universell uppstigning, för detta är vårt verk - vårt sätt att uttrycka ljudets inverkan på form och helig symbolik -medvetandets ljus i manifesterad form.

Vi är väl medvetna om er brinnande längtan att förstå precis hur sädescirklarna bildas och vi är förtjusta över era många teorier, djupsinniga intuitioner och vetenskapliga undersökningar. Det är rörande att se mänskligheten försöka finna en förståelse. Vi glädjs när ni öppnar era hjärtan, likt förundrade barn, inför den galaktiska familjen. När ni stilla ligger i vetefälten, närda av de kosmiska energier som flödar igenom er och känner kärlek och undret av att höra tilL då njuter vi av er vördnad och häpen-het. Förbindelsen fyller oss med glädje och fest. De av er som redan har inträtt, vet ... för er Ande har obevekligt förändrats från och med det ögonblicket och ni strålar med spänningen av er upplevelse ... med känslan av att höra till. Återförening. Ni, som håller på att vakna upp, kan k~nna vad som ar pa vag. Ni pulserar till rytmen av den galaktiska dansen, och vi knyter an till er rytm, precis som ni till vår. Det är utbyte, minne och förväntan. Det är hjärtats sång, sfärernas musik.

Den tekniska förklaringen på hur tecknen inpräntas i säden är redan kjend för er, begravd i ert rasmedvetandes djupa minne. Vi nyttjar oss helt enkelt av den glömda Gaia-visdom, som vi tidigare har beskrivit för er, vid vår diskussion om överförandet av ljudfrekvenser på heliga geometriska former. Liksom det tibetanska prästerskapet begagnar vi oss av ljud som inpräglas i heliga symboler för att materialisera medvetande. Processen inbegriper ett aktiverande av de energilinjer som hör till det projicerade landskapsområdet: Ett syntetiserande avJordens gensvarande magnetfält, intoning till Gaias wam och ett fokuserande av medvetandet tillhörande de högt medvetna Jordvarelser som är mottagliga för våra frekvenser. Detta är allt som krävs av oss för att kunna inprägla ett sexdimensionellt medvetande på er materiella verklighet. Det låter mycket mer komplicerat i ord än det är att utföra. Vi ber er att inte bli överväldigade av orden, för språket måste kommunicera upplevelsen och denna är fortfarande kvar för er att upptäcka.

Denna procedur är inte mycket olik den att projicera flygande föremål in i ert synfält, och förvisso har UFO-fenomenet uppfattats av hundratusentals individer. Vi kan bekräfta att medvetna varelser som genomkorsar det materiella universumet skulle er-fordra fysiska rymdskepp, och dessa existerar förvisso ... medan högre dimensionella varelser går bortom det fysiska. Men vi projicerar alltså bilder till er av farkoster och moderskepp, för det är vad ni förväntar er av en utomjordisk intelligens, eftersom ni fortfarande är begränsade till er tredimensionella värld. Och således, om det er rymdskepp ni önskar, så skapar vi dem åt er:

holografiska bilder som synes vara materiella, men som inte är det.

Vi behöver inga farkoster för att färdas till andra världar, och det behöver heller inte ni. Vi har talat om de gamla egyptierna och de tibetanska lamorna, och hur de kroppsligen färdades till andra dimensioner och andra verkligheter. Vi rekommenderar emellertid inte att ni försöker återupprätta deras metoder vid denna tidpunkt i er utveckling, för det behövs faktiskt inte. Vi har berättat det for er pa många sätt... kunskapen finns inom er och har alltid funnits inkodad där, i er DNA, i vantan pa att bli återfunnen - genom att vrida om rätt nycklar.

Ni har ett rikt förråd av kunskap att hämta upp ur ert undermedvetnajust nu, så vi är glada att se att ni håller på att släppa er UFO-tjusning - går bortom den - för den distraherar er från att se den större bilden. Och dessutom har er hemliga Världsregering under mer än fyrtio års tid arbetat med utomjordiska vetenskapsmän för att att framställa några av de mest rudimentära rymdskepp som flyger genom rymden. Så mycket av det ni observerar på er himmel är blott produkten av deras avancerade ingenjörskonst.

Snurrande skiv-teknologi inbegriper, som vi tidigare sagt, en förändring av nivåerna på gravitationskraften och att frisläppa materia från gravitationens dragningskraft. Denna kunskap är grundläggande för att obehindrat kunna resa genom det materiella universumet, en nödvändig teknologi för omfattande genomträngning av rymdens djup. En stor del av mänskligheten rör sig emellertid nu bortom de materiella planen och justerar sitt fokus mot nya möjligheter och mycket vidare horisonter.

Medan era hemliga militära instanser ruvar över sitt förvärv av "hemlig teknologi", är detta en helt vanlig kunskap för intelligent liv i galaxen. Det pågår nämligen en enorm handel och ett väldigt kulturellt utbyte i hela Kosmos och interplanetära resor gagnar alla fredliga civilisationer.

Ironin i det hela är - deras döljande av kunskapen och det hemlighetsmakeri som omgärdar deras experiment med snurrande skivor - att när de väl kommer fram till att medge sina förmågor för Jordens folk, kommer er planet att befinna sig i ett sådant förändrat medvetandetillstånd, som en ras, att ni inte ens bryr er om det längre.

fotnoter till kapitlet:

1. Den Hyperdimensionella Spiralen vid Stonehenge syftar på Julia Set (se foto), nedlagd över vägen från Stonehenge ijuli 1996. Fraktaltnangeln nära Silbury Hill syftar på Davids Fraktalstjärna nedlagd på ett fält nedanför Silbury Hill i juli 1997.

 

 

hovedsiden