Diverse foredrag angående UFO og Romfolk.

Klikk på den blå teksten for å høre foredraget med Microsoft Internet Explorer og Mediaplayer. Klikk på RA symbolet for å høre foredraget med RealPlayer.


 

Oppdatert: 20/11-2005