INFO OM DENNE BASEN.


Basen Galaktisk Informasjons Service, har som formål å gjøre folk oppmerksom på romfolkets eksistens og deres nærvær på Jorden. Basen er også beregnet for stjernemennesker, walkin og utenomjordisk besøkende som undersøker internett. Basen inngår som en del av en større plan som går ut på å slå den Jordiske og den Galaktiske sivilisasjon sammen, slik at den Jordiske sivilisasjonen blir tatt opp i den galaktiske sivilisasjon. Det meste av informasjonen på basen består av kanalisert materialet fra romfolket, som er mottatt med flere telepatiske metoder. De dokumenter som er skrevet i romsk symbolspråk er rene kanaliseringer mottatt med halvautomatisk skrift. De lydfilene som inneholder romspråk er kanaliseringer gjort via stemmen. Den teknologiske informasjonen stammer vesentlig fra tankeoverføringer gjort på 80 og begynnelsen på 90 tallet. Denne er ment som hint til videre forskning. Konstruksjonstegningene prøver å forklare utenomjordisk teknologi ved hjelp av konstruksjoner hvor det brukes jordiske komponenter. De utenomjordiske selv bruker ofte andre komponenter som ikke finnes på Jorden i andre typer konstruksjoner. Disse konstruksjoner opererer imidlertid etter de samme grunn prinsipper som de konstruksjoner som er beskrevet på basen. Noen av de konstruksjonene som er beskrevet på basen vil kreve tillegg for å fungere. Disse tilleggene er ikke på basen, men må mottas telepatisk eller forskes fram til. Andre av konstruksjonene beskrevet på basen vil virke uten tillegg. Bildene fra andre planeter og dimensjoner er mottatt ved hjelp av en regenerativ mottaker som bruker krystall teknologi. De er deretter avfotografert fra en TV monitor som igjen var koblet til denne spesielle mottakeren. Bildene av UFOer er bilder som er samlet fra flere kilder over hele verden. Det samme gjelder videoopptak av UFOer. Bildene og tegningene av romvesener er også samlet fra forskjellige kilder over hele verden. Hvordan den informasjonen som er beskrevet på denne basen aksepteres får bli opp til den enkelte leser. Vi som har laget basen mener at det meste av den informasjon denne basen presenterer er relevant i forhold til romfolkets sivilisasjoner.