GALAKTISK TEKNOLOGI.

Teksten inneholder skjemaer og diagrammer til punktene som er beskrevet under menyen GALAKTISK INFORMASJON.
Denne delen av basen beskriver galaktisk teknologi med jordiske komponenter. Den teknologi som romfolket selv bruker, består ofte av andre konstruksjoner med komponenter som ikke finnes på Jorden. Den teknologi som beskrives på denne basen vil imidlertid belyse grunnprinsippene i den teknologi som romfolket selv benytter. Teknologien beskrevet på denne basen er også ment som hint for videre forskning. Noen av konstruksjonene som er beskrevet her vil virke slik de er beskrevet. Andre av konstruksjonene krever tillegg som ikke er på denne basen for å fungere tilfredstillende. Disse tilleggene må enten mottas telepatisk eller det må forskes fram til disse. Det meste av denne informasjonen ble mottatt med telepati fra romfolket på 80 tallet. En liten del av informasjonen ble også mottatt på begynnelsen av 90 tallet med samme metode.

INFO ANGÅENDE ROMSKIP

 • Bølgeforhold i et kuleformet romskip.
 • Vektordiagram for kuleformet romskip.
 • Kurve over motkompenserings effekt i et kuleformet romskip.
 • Blokkskjema over fremdrifts-system i et interstellart romskip.
 • Blokkdiagram over fremdrifts systemet i et kuleformet romskip.
 • Skroget til et orgondrevet romskip.
 • Diagram over et orgonbasert romskip.
 • Beskrivelse av energisystemet for et stjerneskip.
 • Fremdrifts system for orgonbasert romskip.
 • Beskrivelse av et interstellart romfartøy for hastigheter opp mot kvadratet av lyshatigheten (type B).

 • KOMMUNIKASJONS SYSTEMER

 • Spektrumanalysatorbilde av multispektral universalbølgesender.
 • Termisk metode for mottaking av høyenergibølger.
 • Energistreng diagram for kanaliserings krystaller.
 • Modulasjons kurve til spenningen som skal prege en pyramide sender.
 • Antenne for multispektral universalbølge sender.
 • Mottaker for høyenergibølger basert på bruk av pyramider.
 • Beskrivelse av strålingsdiagram fra en multispektral universalbølge antenne.
 • Høyenergibølgesender basert på bruk av krystallpyramide.
 • Høyenergibølgesender basert på bruk av krystallpyramide 2.
 • Interstellar telefon.
 • Mottaker for høyenergibølger basert på lysinnfluens.
 • Pyramide kommunikasjon Sirius-Jorden.
 • Oppstilling av krystaller for Hyperspace Wavepattern Receiver basert på fri oscillasjons influens.
 • Antenne for konvertering av radiobølger til energiplan 2 bølger.
 • Den elektromagnetiske spektralfordeling i en univeraslbølgesender ,uten omvandlingsenheten i antennens spiss.
 • Mekanikk for planetvalg til Hyperspace Wavepattern Transceiver/Receiver.
 • Mekanikk for planetvalg sett ovenfra (til Hyperspace Wavepattern Transceivers og Receivers).
 • Lys-system for Hyperspace Wavepattern Transceivers/Receivers.
 • Elektronisk planetvalg for Hyperspace Wavepattern Transceivers/Receivers.
 • Lys basert oscillasjons detektor for Hyperspace Wavepattern Receiver.
 • Planetvalg basert på bruk av krystaller som fysisk stammer fra flere forskjellige planeter til bruk i Hyperspace Wavepattern Transceivers/Receivers.
 • Interstellart fjernsyn 1.
 • Interstellart fjernsyn 2.
 • Telefonsystem for kommunikasjon mellom Pleiadene og Jorden.Sentral Jordsiden.
 • Telefon Pleiadene/Jorden.Sentral Pleiadesiden.
 • Teleportative nettverk.Opphentings prosedyre.
 • Teleportative nettverk.Nettstruktur Eksempel.

 • MEDISINSK UTSTYR

 • Spole for medisinsk utstyr.
 • Kobling av pregingsenhet for medisinsk sonde.
 • Medisinsk apparat basert på magnetisk preging og krystall teknologi.
 • Medisinsk sonde.
 • Beskrivelse av medisinsk ITM sonde.
 • Prinsipp for medisinsk sonde.
 • Høyenergi innfanger i universalbølge behandlings system.
 • Probe i universalbølge behandlings system.
 • Oversikt over universalbølge behandlings system.
 • SATPRAI basert AIDS helbreder.Behandlingskammer sett fra siden.
 • SATPRAI basert AIDS helbereder.Krystall tilkoblinger.
 • Geometrisk oppstilling for SATPRAI basert AIDS helbereder.
 • Frekvenstabell 1 for SATPRAI basert AIDS helbereder.
 • Frekvenstabell 2 for SATPRAI basert AIDS helbereder.
 • Grov oversikt over SATPRAI basert AIDS helbereder.
 • Blokkskjema over UHF del for SATPRAI basert AIDS helbereder.
 • Lyskontroll system for SATPRAI basert AIDS helbereder.
 • Kuleskall illustrasjon for SATPRAI basert AIDS helbereder.

 • ORGON

 • Flerelags orgon akkumulator.
 • Seriekobling av orgon akkumulatorer.
 • Orgon akkumulator med innsamlings finner.
 • Orgon antenne (mottaking).
 • Orgon akkumulator med kjeglefinner.

 • TEORETISK MATERIALE

 • ITM illustrasjon.
 • Subatomet.

 • ROM STRUKTURER

 • Max konjuksjon Sirius-Jorden.
 • Oversikt over dimensjon 5.
 • Ekliptikk helning 2.
 • Ekliptikk helning.
 • Dimensjons oversikt 1.
 • Stellare kommunikasjonslinjer 2.
 • Stellare kommunikasjonslinjer.
 • Oversikt over superuniverset.
 • Dimensjons oversikt 2.
 • Dimensjons oversikt i det ulbutrasiske koordinatsystem.
 • Beskrivelse av gunstigste tidspunkt for kommunikasjon via den interstellare energibane mellom Sirius og Solen,når energibanen krysser igjennom 1 planet fra hvert system.

 • IDUSTRIELL TEKNOLOGI

 • Hukommelses krystaller.
 • Prinsippskisse for ITM basert atomvåpen-vern.
 • Oversikt over ITM ferskvannsmaskin med PSU.
 • Videokamera krystall.
 • Antigravitasjons pumpe.
 • Omformings kammer for materiesender (teleportasjons maskin).
 • Oversikt over og kjøling av tidsmaskin.
 • Metallfremstilling med ITM.
 • Illustrasjon over virkemåte for ITM basert atomvåpen-vern.
 • Diagram over maskin for interdimensjonal transport.
 • Tidsmaskin blokkskjema.
 • Oversikt over en energikrystall.
 • Beskrivelse av en ITM basert natur-renser.
 • Forslag 1 til høyenergi kabel.
 • Diagram over kopieringsmaskin som virker på atomnivå (kopierer tredimensjonale ting).
 • Multistrukturell ITM krystall.
 • Forslag 2 til høyenergi kabel.
 • Blokk skjema over materiesender (teleportasjons maskin).
 • Blokk skjema over ITM basert atomvåpen-vern.
 • Blokk skjema over astralkamera system 1.
 • Illustrasjon over energibanene i en multistrukturell energi krystall.
 • Superkomputer basert på SATPRAI teknologi.
 • Astralkamera system 2.
 • ITM basert saltvann til ferskvann konverter.
 • Flyt diagram over dataprogrammet til materie senderen (teleportasjons maskinen).
 • Illustrasjon over system for trådløs overføring av vann.
 • Blokk skjema over sender for trådløs overføring av vann.
 • Blokk skjema over mottaker for trådløs overføring av vann.
 • HSP vende forsterker.
 • ITM modulator kobling 2.
 • Beskrivelse av modulator rør for ITM.
 • Modulator beskrivelse 3.
 • Forskjellige ITM modulatorer.

 • MULIGE FORSKNING PROJEKTER PÅ GALAKTISK TEKNOLOGI

 • UHF krystall påvirkning.
 • Eksempel på oppstilling for transmutasjons forsøk.
 • Antigravitasjons eksperiment 1.
 • Towsend Brown prinsippet for antigravitasjon.
 • Oversikt over forskningsenhet for magnetisk preging.
 • Eksempel på metallurgiske prosesser generert ved SATPRAI prinsipper.
 • Kobling for UHF SATPRAI.
 • Kobling for UHF SATPRAI ITM forsøk.
 • Elektro akkustisk SATPRAI preging av krystall ved hjelp av UHF i den elektriske del av pregingsbølgekomplekset.
 • Akustisk preging av SATPRAI krystaller.
 • Enkelt system for antigravitasjon.
 • Bruk av SATPRAI teknologi ved kjemiske prosesser.
 • Seneste oppdatering er 17 Mars 1996.