ROMSPRÅK TEKST DOKUMENTER.


Denne informasjonen inneholder dokumenter med romsk skriftspråk. Planetbeskrivelsene er ment for romfolk som besøker Jorden og undersøker internett. De vil her kunne finne informasjon angående sivilisajoner som de fra før av ikke visste eksisterte. De andre romske meldingene er også primært beregnet på besøkende romfolk. Meldingene er i tillegg beregnet for stjernemennesker og walkin. Denne informasjonen er mottatt via kanalisering med halvautomatisk skrift iløpet av 90 tallet.
This information contains documents in alien writings. The planet descriptions are ment for visiting aliens who investigate the internet. In this way they can find information about other alien civilizations they don't was beware of before. The other messages in alien writing is also ment for visiting aliens. The messages are also ment for starpeople and walkins. This information was received by semiautomatic writing during channelings. This was done during the 90s.

BESKRIVELSER AV FREMMEDE PLANETER

 • Planet 1.
 • Planet 2.
 • Planet 3.
 • Planet 4.
 • Planet 5.
 • Planet 6.
 • Planet 7.
 • Planet 8.
 • Planet 9.
 • Planet 10.
 • Planet 11.
 • Planet 12.
 • Planet 13.
 • Planet 14.
 • Planet 15.
 • Planet 16.
 • Planet 17.
 • Planet 18.
 • Planet 19.
 • Planet 20.
 • Planet 21.
 • Planet 22.
 • Planet 23.
 • Planet 24.
 • Planet 25.
 • Planet 26.
 • Planet 27.
 • Planet 28.
 • Planet 29.
 • Planet 30.
 • Planet 31.
 • Planet 32.
 • Planet 33.
 • Planet 34.
 • Planet 35.
 • Planet 36.
 • Planet 37.
 • Planet 38.
 • Planet 39.
 • Planet 40.
 • Planet 41.
 • Planet 42.
 • Planet 43.
 • Planet 44.
 • Planet 45.
 • Planet 46.
 • Planet 47.
 • Planet 48.
 • Planet 49.
 • Planet 50.
 • Planet 51.
 • Planet 52.
 • Planet 53.
 • Planet 54.
 • Planet 55.
 • Planet 56.
 • Planet 57.
 • Planet 58.
 • Planet 59.
 • Planet 60.
 • Planet 61.
 • Planet 62.
 • Planet 63.
 • Planet 64.
 • Planet 65.
 • Planet 66.
 • Planet 67.
 • Planet 68.
 • Planet 69.
 • Planet 70.
 • Planet 71.
 • Planet 72.
 • Planet 73.
 • Planet 74.
 • Planet 75.
 • Planet 76.
 • Planet 77.
 • Planet 78.
 • Planet 79.
 • Planet 80.
 • Planet 81.
 • Planet 82.
 • Planet 83.
 • Planet 84.
 • Planet 85.
 • Planet 86.
 • Planet 87.
 • Planet 88.
 • Planet 89.
 • Planet 90.
 • Planet 91.
 • Planet 92.
 • Planet 93.
 • Planet 94.
 • Planet 95.
 • Planet 96.
 • Planet 97.
 • Planet 98.
 • Planet 99.
 • Planet 100.

 • BESKRIVELSER AV FORSKJELLIGE ROMSKIPSTYPER

 • Dokument om romskip 1.
 • Dokument om romskip 2.
 • Type 3.
 • Type 4.
 • Type 5.
 • Type 6.
 • Type 7.
 • Type 8.
 • Type 9.
 • Type 10.
 • Type 11.
 • Type 12.
 • Type 13.
 • Type 14.
 • Type 15.
 • Type 16.
 • Type 17
 • Type 18.
 • Type 19.
 • Type 20.
 • Type 21.
 • Type 22.
 • Type 23.
 • Type 24.
 • Type 25.
 • Type 26.
 • Type 27.
 • Type 28.
 • Type 29.
 • Type 30.
 • Pleiadisk baseskip.
 • Type 32.
 • Romsk tekst dokument.
 • Pleiadisk romskip.
 • Illustrasjon 2.
 • Pleiadisk romskip i flukt.
 • 3 forskjellige typer Pleiadiske observasjons fartøyer.
 • Flere Pleiadiske romskip.

 • ROMSKE BREV OG MELDINGER

 • Melding nr 325162s2.
 • Melding nr 1.
 • Melding nr 3.
 • Romsk dokument tilhørende planetbeskrivelser.
 • L-BES-1.
 • L-BES-2.
 • L-BES-3.
 • L-BES-4.
 • L-BES-5.
 • L-BES-6.
 • L-BES-7.
 • L-BES-8.
 • L-BES-9.
 • L-BES-10.
 • 25-72689.
 • 3251.
 • 325162S1.
 • 351-7912.
 • 3753911.
 • 385-678.
 • 38759.
 • 52831.
 • 856-732.
 • CN3224.
 • KØVLUS.
 • M2.
 • Semjase-1.
 • VKR2332.
 • M1-S1.
 • M1-S2.
 • M1-S3.
 • M1-S4.