GALAKTISK INFORMASJON.


Denne delen av basen beskriver galaktisk teknologi med jordiske komponenter. Det beskrives også dypere prinsipper og filosofi med relevanse til romfolkets sivilisasjoner. Den teknologi som romfolket selv bruker, består ofte av andre konstruksjoner med komponenter som ikke finnes på Jorden. Den teknologi som beskrives på denne basen vil imidlertid belyse grunnprinsippene i den teknologi som romfolket selv benytter. Teknologien beskrevet på denne basen er også ment som hint for videre forskning. Noen av konstruksjonene som er beskrevet her vil virke slik de er beskrevet. Andre av konstruksjonene krever tillegg som ikke er på denne basen for å fungere tilfredstillende. Disse tilleggene må enten mottas telepatisk eller det må forskes fram til disse. Det meste av denne informasjonen ble mottatt med telepati fra romfolket på 80 tallet. En liten del av informasjonen ble også mottatt på begynnelsen av 90 tallet med samme metode.

INFO ANGÅENDE ROMSKIP

 • Beskrivelse av sigarformet romskip.
 • Beskrivelse av et energisystem for stjerneskip.
 • Beskrivelse av kuleformet romskip.
 • Beskrivelse av interstellar romfart.

 • KOMMUNIKASJONS SYSTEMER

 • Kanaliserings krystaller.
 • Forklaring av pregnings-sender basert på aura influens.
 • Multi spektral kommunikasjon.
 • Beskrivelse av en energiplan 2 sender.
 • Interstellar telemetri sender.
 • Beskrivelse av Y03 transveiver.
 • Forklaring av multispektral universalbølge sender.
 • Pyramide basert høyenergi mottaker.
 • Lys influens høyenergibølge mottaking.
 • Beskrivelse av hyperspace wavepattern receivers.
 • Forklarings modell 1 for hyperspace wavepattern receiver.
 • Forklarings modell 2 for hyperspace wavepattern receiver.
 • Prinsipp for planetvalg i hyperspace wavepattern transceiver/receiver.
 • Om interstellart fjernsyn.
 • Prinsipp for telefonsystem Pleiadene/Jorden.
 • Informasjon om romfolkets telenett.

 • MEDISINSK UTSTYR

 • Medisinsk SATPRAI apparat.
 • Prinsipp for universalbølge behandling.
 • System beskrivelse av SATPRAI basert AIDS helbreder.

 • ORGON

 • Orgon og Kundalini.
 • Orgon systemer.

 • TEORETISK MATERIALE

 • Betraktninger.
 • Innledende begreper.
 • Fysisk udødelighet.
 • Elektrisitet.
 • Tyngdekraften.
 • Bevissthet i fysisk stoff.
 • ITM.
 • Ny teknikk.
 • Det mellomtekniske aspekt.
 • Forklaring på psykokinese.
 • Forklaring på SATPRAY.
 • Sentrale definisjoner.
 • Skapelsesberetning sett fra en engonisk synsvinkel.
 • Informasjon om ITM prosesser.
 • Beskrivelse av Oscillotronet (sub kvarken).
 • Forurensings problematikk for det astrale og mentale plan.
 • Romfolk og kristendom.
 • Vurdering av kristendommen.
 • Vurdering av Krishna bevegelsen.

 • ROM STRUKTURER

 • De naturlige interstellare forbindelses linjer.
 • Planetære frekvensbilder.
 • Beskrivelse av galaksens hukommelse.
 • Interdimensjonal geografi.
 • Info og diskusjon om superuniversets oppbygning.
 • Superuniversets oppbygning fortsettelse, og hyperuniversets oppbygning.

 • IDUSTRIELL TEKNOLOGI

 • Interdimensjonal transport.
 • Forklaring av tidsmaskin.
 • Beskrivelse av signalgeneratorer for ITM.
 • Multistrukturelle energi krystaller.
 • Antigravitasjons pumpe.
 • Produksjon av multistrukurelle energi krystaller.
 • Metall framstilling.
 • Lavintensitet ITM generator.
 • Beskrivelse av innretning som omdanner saltvann til ferkvann ved hjelp av ITM.
 • Beskrivelse av atomkopierings maskin.
 • Astral kamera.
 • Informasjon om SATPRAY basert komputer.
 • Informasjon om modulatorer for ITM.
 • Beskrivelse av materiesender (teleportasjons maskin).
 • Beskrivelse av metode for leding av høyenergikrefter igjennom kabler.
 • Beskrivelse av ITM basert atomvåpenvern.
 • ITM pregings forsterkere.
 • Beskrivelse av ITM natur renser.
 • Beskrivelse av system for trådløs overføring av vann.

 • MULIGE FORSKNING PROJEKTER PÅ GALAKTISK TEKNOLOGI

 • UHF teknologi i ITM sammenheng.
 • Beskrivelse av akkustisk metode for ITM preging.
 • Elektro akkustisk ITM preging.
 • Modulasjon UHF metoden.
 • Forklaring på magnetisk forskningenhet.
 • Beskrivelse av elektromagnetisk preging for ITM.
 • Forslag til antigravitasjons eksperimenter.

 • ANDRE TEMAER

 • Kosmiske lover.
 • Skriv angående problemene med å tilpasse den Jordiske sivilisasjon til den galaktiske sivilisasjon,med forlag til politisk tilpasning.
 • Beskrivelse av sivilisasjonen på Pleiadene sammenlignet med Jordiske sivilisasjoner.